Античният Форум на Филипополис

Форумът на Античен Филипополис се намира на  южната страна на Трихълмието и е забележителен архитектурен комплекс.

Състои се от обширно празно пространство с големина около 100 на 112 метра, покрито от добре полирани мраморни плочи и обградено от галерия със сводове, натруфени с красиви орнаменти. Колоните са в групи през интервал от 6 метра и поддържат навес, покриващ пешеходна алея, по която се напуска съоръжението. Цялото това място е обградено от огромна конструкция.

Археологическите проучвания до сега показват, че това е най-големият комплекс от този род, открит на тази антична територия.

Leave a Comment