Крепостен град-комплекс Небет Тепе

На върха на Небет Тепе, според останки от първата праисторическа ера, било основаносредище, разположено върху три хълма. Това селище  прераства в град около 12-то хилядолетие преди Н.Е. Установено било, че това е античен тракийски град Евмолпия, който се оформил като един от първите урбанизирани центрове  в югоизточна Европа. Тук може да се видят крепостни техники и оборудване от всички антични периоди.

Leave a Comment