Крепостен град-комплекс Небет Тепе

На върха на Небет Тепе, според останки от първата праисторическа ера, било основаносредище, разположено върху три хълма. Това селище  прераства в град около 12-то хилядолетие преди Н.Е. Установено било, че това е античен тракийски град Евмолпия, който се оформил като един от първите урбанизирани центрове  в югоизточна Европа. Тук може да се видят крепостни техники и оборудване от всички антични периоди.

Read More

Романска (Римска мозайка)

Най-отличителната находка във Филипополис от Романския (Римския) период, са богато декорираните подове, обикновено с големи мозаечни композиции. Много от този вид са намерени на територията на античния град. Най-ранната мозайка датира от второ хилядолетие, но намерените от четвърто и пето хилядолетие са по-многобройни. Особено за отбелязване е  пода, декориран в богатите домове във Филипополис от края на третото и края на петото хилядолетие. Близо 700 кв.м. от тази забележителност са грижливо поддържани и сега.

Read More