Археологически забележителности

Археологически комплекс Небет Тепе – На върха на Небет Тепе се намират останки от първото селище, развило се върху Трихълмието. През 12 хилядолетие пр. Н.Е. е създадено античното тракийско селище Евмолпия, кръстено на митичния владетел Евмолп. Масивни стени обграждат мястото и двореца е основен компонент, характеризиращ  населяваните територии от това време. Най-старата част от крепостта е конструирана от широки каменни блокове без спойка  спойка между тях /т.нар. Циклопска зидария /. Много интересен е средновековен правоъгълен резервоар за вода, който събирал около 300 000 литра. Със своите седем тепета Пловдив се…

Read More

Античният Форум на Филипополис

Форумът на Античен Филипополис се намира на  южната страна на Трихълмието и е забележителен архитектурен комплекс. Състои се от обширно празно пространство с големина около 100 на 112 метра, покрито от добре полирани мраморни плочи и обградено от галерия със сводове, натруфени с красиви орнаменти. Колоните са в групи през интервал от 6 метра и поддържат навес, покриващ пешеходна алея, по която се напуска съоръжението. Цялото това място е обградено от огромна конструкция. Археологическите проучвания до сега показват, че това е най-големият комплекс от този род, открит на тази антична…

Read More

Крепостен град-комплекс Небет Тепе

На върха на Небет Тепе, според останки от първата праисторическа ера, било основаносредище, разположено върху три хълма. Това селище  прераства в град около 12-то хилядолетие преди Н.Е. Установено било, че това е античен тракийски град Евмолпия, който се оформил като един от първите урбанизирани центрове  в югоизточна Европа. Тук може да се видят крепостни техники и оборудване от всички антични периоди.

Read More

Романска (Римска мозайка)

Най-отличителната находка във Филипополис от Романския (Римския) период, са богато декорираните подове, обикновено с големи мозаечни композиции. Много от този вид са намерени на територията на античния град. Най-ранната мозайка датира от второ хилядолетие, но намерените от четвърто и пето хилядолетие са по-многобройни. Особено за отбелязване е  пода, декориран в богатите домове във Филипополис от края на третото и края на петото хилядолетие. Близо 700 кв.м. от тази забележителност са грижливо поддържани и сега.

Read More

Античният стадион на площад Джумая

На запад от Джумая Джамия са открити внушителни останки на Античния стадион на Филипополис. Част от него се намира под нивото на Главната улица. Размерите на това голямо спортно средище са дължина 1000 Романски (Римски) стъпки, ширина – 250 Романски (Римски) стъпки. Античният стадион събира около 30 000 зрители и е едно от най-значимите архитектурни постижения на древен Филипополис.

Read More