Данни за контакт

Адрес:
ул. Георги Бенковски 42
Пловдив
4000
България
Мобилен:
+359 888 762 487; +359 887 470 743
e-mail: residenceartguestrooms@yahoo.com

Нашите гости